...
English Deutsch

UPS Köln airport

  • montáž dopravníkových systémů zavazadel
  • kompletní elektro zapojení distr. rozváděč – podr. rozváděč – motor box – motor
  • instalace pozink. samonosných kabelových tras
  • práce ve výškách
  • logistika materiálu na stavbě
  • asistence při uvádění do provozu
  • mezinárodní prostředí stavby