...
English Deutsch

Technologická Jednotka

OPRA Turbines - Air Filtration řešení pro 2 MW GT
  • Elektroinženýrství
  • Mechanický design
  • Výrobní výkres
  • Výroba a 
  • Sestava