DHL Feucht

  • kompletní zajištění elektro části stavby 
  • plánování a elektro montáž balíkových dopravníkových systémů, cca 2,5km
  • kompletní elektro zapojení distr.a podružných rozváděčů
  • práce ve výškách
  • kompletní logistické zajištění dodávek elektro materiálu 
  • instalace a seřizování digitální a analogové senzoriky
  • asistence při uvádění do provozu