Inženýring

Inženýring

Nabízíme komplexní průmyslové řešení na míru. Součástí našich služeb jsou inženýrské práce, zajištění výroby průmyslových technologií a konstrukcí spolu s mechanickou či elektrickou instalací komponentů. Specializujeme se na technologie v dřevozpracujícím průmyslu, dopravníkových systémech a v neposlední řadě na filtrační a ventilační jednotky turbín.

ELEKTRO

 • kompletní výkresová dokumentace v SW EPLAN electric P8 
 • pro oblasti s nebezpečím výbuchu  
 • poziční schémata 2D i 3D
 • specifikace přístrojů u projektů „built to spec.“
 • zakreslení skutečného stavu

 • inspekční a dozorovou činnost na projektech zákazníka
 • uvedení do provozu, diagnostiku a Troubleshooting
 • kalibraci široké škály měřící techniky a senzoriky

KONSTRUKČNÍ 

 • návrh technologií dle požadavků zákazníka
 • procesní schémata, P&ID
 • zpracování statického výpočtu včetně FEA analýzy
 • 2D & 3D výkresová dokumentace v Autodesk Inventor
 • příprava dat pro CNC stroje
 • zakreslení skutečného stavu