...
English Deutsch

Politika společnosti

Naše činnost stojí na čtyřech pilířích:
 
  • uspokojení potřeb zákazníků
  • důraz na kvalitu poskytovaných služeb
  • stabilní rozvoj společnosti
  • jednotné a etické vystupování společnosti
 
Naším cílem je nabízet špičkové inženýrské a elektro-montážní služby nejen v Čechách, ale i ve světě. Proto si velmi zakládáme na spolupráci se světovými jedničkami v oblasti INFRASTRUCTURE & CITIES a GAS TURBINE SYSTEMS.
 

Co stojí za naší dobře odvedou prací?

Kvalifikovaný personál

Dbáme na to, aby se naši zaměstnanci pravidelně školili a zvyšovali si odbornou způsobilost ve všech oblastech podnikání. Důraz klademe zejména na ovládání cizích jazyků, a to na všech pracovních pozicích bez rozdílu. Jen tak jsme totiž schopni nabízet a poskytovat prvotřídní služby i na mezinárodním trhu. Na výběru zaměstnanců si dáváme velmi záležet. Věříme totiž, že:

 

„Firma stojí na lidech.“
 

Standardizované pracovní postupy

V naší firmě všichni ví, co a jak mají dělat a kdo je za danou práci zodpovědný. Hladké fungování celé společnosti stojí na standardizovaných procesech základních pracovních postupů. Každá pracovní pozice má jasně vymezené povinnosti a úkony s ní spojené. Se stejnou precizností přistupujeme i k výběru dodavatelských firem. Pracujeme s ověřenými firmami, které pravidelně interně hodnotíme. Díky tomu máme přehled o tom, zda je nám dodáván ten nejlepší materiál.

 

Prvotřídní kvalita našich služeb

Opírá se o odborné znalosti a dovednosti našich zaměstnanců. Kvalitu služeb samozřejmě pravidelně kontrolujeme. Spolu s našimi zaměstnanci jsou to právě interní inspekční postupy, které nám garantují spokojenost našich zákazníků.

 

Dodržování bezpečnostních předpisů (BOZP)

Přes BOZP u nás nejede vlak. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování nejen v otázkách bezpečnosti práce, ale také ve spolupráci s Českým červeným křížem. Každý u nás umí poskytnout první pomoc.

Na dodržování bezpečnostních předpisů na stavbách dohlíží namátkové kontroly. Velký tlak na dodržování bezpečnosti práce na mezinárodním trhu nejen vítáme, ale snažíme se jít sami příkladem.

 

Ochrana informací

Samozřejmě dodržujeme všechna platná legislativní nařízení týkající se bezpečného a zákonného nakládání s informacemi. Kromě toho se ale aktivně snažíme zamezit možným rizikům a ohrožení (např. únik informací). K tomu nám pomáhají standardizované procesy pro nakládání s důvěrnými informacemi, moderní IT zabezpečení a spolupráce s profesionály v IT oboru.

 

Svou práci pravidelně hodnotíme

Každoročně se sejdeme a zhodnotíme předešlou činnost. Vyhodnotíme, do jaké míry jsme naplnili stanovené cíle a vytyčíme si další cíle pro nadcházející období. 

 

Právě naše politika a dodržování nastavených procesů a postupů nám umožňuje udržet kvalitu na nejvyšší úrovni a trvale se zlepšovat.