Dotace OPPIK

OPPIK

 

 


Název projektu:
Revitalizace výrobního areálu firmy ELMONTIA a.s.

Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014811

Společnost ELMONTIA a.s. realizuje v letech 2018 - 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program NEMOVITOSTI – Výzva III s názvem Revitalizace výrobního areálu firmy ELMONTIA a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudovat moderní, výrobně obchodní zázemí s dostatečnou kapacitou pro podnikatelskou činnost společnosti ELMONTIA a.s.

Díky projektu jsou očekávány následující přínosy: 

 • Vytvoření nových pracovních příležitostí
 • Vybudování vlastních a větších kapacit
 • Vybudování kvalitního a moderního zázemí
 • Využití zchátralé budovy a dlouhodobě nevyužívaného brownfieldu
 • Zvýšení efektivity podnikatelské činnosti
 • Nově vybudované zázemí umožní společnosti:
  •    Navýšit objem výroby
  •    Zvýšit tržby a zisk
  •    Získat nové zákaznické segmenty
  •    Zvýšení efektivity výroby, neboť stávající prostory jsou nevhodně členěny a některé objekty v areálu spolu nesousedí
  •    Zvýšit konkurenceschopnost
  •    Eliminovat provozní náklady ve formě nájmu, který je v současnosti vynakládán ve stávající provozovně
  •    Vysokou návratnost vloženého kapitálu