Dotace OPZ

OPZ

 Název projektu:
Rozvoj společnosti ELMONTIA a.s.          

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009633

Hlavním cílem projektu je implementovaná nová strategie rozvoje lidských zdrojů v souladu s age managementem a průmyslem 4.0 do každodenní činnosti společnosti.

 

Název projektu: Vzdělávání v ELMONTIA a.s. II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013834

Projekt "Vzdělávání v ELMONTIA a.s. II" řeší zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Hlavním cílem je zlepšení a zvýšení znalostního a dovednostního potenciálu zaměstnanců a následné zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Podporu získá celkem 29 zaměstnanců formou interního a externího vzdělávání.