Politika společnosti


Naše činnost stojí na čtyřech pilířích: 

  • splnění požadavků našich zákazníků
  • důraz na kvalitu poskytovaných služeb
  • stabilní rozvoj společnosti
  • jednotné a etické vystupování společnosti 

Naším cílem je nabízet špičkové inženýrské a elektro-montážní služby nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Velmi si vážíme a zakládáme si na dlouhodobé spolupráci se světovými jedničkami v oblasti INFRASTRUCTURE & CITIES a GAS TURBINE SYSTEMS. 

 


Co stojí za naší dobře odvedou prací?

Kvalifikovaný personál  

Na výběru zaměstnanců si dáváme velmi záležet. Věříme totiž, že:  „Firma stojí na lidech“. Dbáme na to, aby byli naši zaměstnanci pravidelně proškolováni a zvyšovali si tak  odbornou způsobilost ve všech oblastech činnosti. Důraz klademe především na  jazykovou vybavenost, a to na všech pracovních pozicích. Jen tak jsme totiž schopni nabízet a poskytovat prvotřídní služby i na mezinárodním trhu. 

Standardizované pracovní postupy

Fungování celé naší společnosti je založeno na standardizovaných procesech základních pracovních postupů. Každá pracovní pozice má jasně vymezené povinnosti a úkony s ní spojené. Se stejnou precizností přistupujeme i k výběru dodavatelských firem. Pracujeme s ověřenými firmami, které pravidelně interně hodnotíme. Díky tomu máme záruku, že nám je dodáván pouze kvalitní materiál.

Prvotřídní kvalita našich služeb

Naše společnost se opírá o odborné znalosti a dovednosti našich zaměstnanců. Kvalitu služeb samozřejmě pravidelně kontrolujeme . Spolu s našimi zaměstnanci jsou to právě interní inspekční postupy, které nám garantují spokojenost našich zákazníků.

Pravidelné hodnocení práce

Každoročně hodnotíme předešlou činnost. Posuzujeme, do jaké míry jsme naplnili stanovené cíle. A jsou vytyčeny cíle pro další období. Právě naše politika a dodržování nastavených procesů a postupů nám umožňuje udržet kvalitu na nejvyšší úrovni a  trvale se zlepšovat.

Dodržování bezpečnostních předpisů - BOZP

Dbáme na dodržování pravidel a předpisů BOZP. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování nejen v otázkách bezpečnosti práce, ale také v zásadách první pomoci. Na dodržování bezpečnostních předpisů na stavbách dohlíží namátkové kontroly. Velký důraz na dodržování bezpečnosti práce na mezinárodním trhu nejen vítáme, ale snažíme se jít sami příkladem.

Ochrana informací

Samozřejmě dodržujeme všechna platná legislativní nařízení týkající se bezpečného a zákonného nakládání s informacemi. Kromě toho se ale aktivně snažíme zamezit možným rizikům a ohrožení (např. únik informací). K tomu nám pomáhají standardizované procesy pro nakládání s důvěrnými informacemi, moderní IT zabezpečení a spolupráce s profesionály v IT oboru.